Derfor DFUNK

I DFUNK, Dansk Flygtningehjælp Ungdom, er unge med flygtningebaggrund mere end flygtninge - de er unge, som indgår i et fællesskab på lige fod med andre unge. Er du ung flygtning? Her inddrages dine resourcer, dine historier bliver fortalt, og du er med til at skabe DFUNK som organisation. Nyheder 

 

01-09-2017

DFUNKs sekretariat har fået ny adresse

Både i Aarhus og København er DFUNKs sekretariat flyttet til nye lokaler. Kom og sig hej hvis du er i nærheden.

 

06-06-2017

Unge flygtninge drømmer også

DFUNK sætter over de næste par måneder fokus på unge flygtninges drømme og potentiale. Det gør vi gennem kampagnen "Jeg Drømmer Også".

 

18-12-2016

Her er DFUNKs strategi, 2017-2019 

DFUNKs landsbestyrelse har samlet inputs fra alle regioner og grupper og har udformet en strategi for 2017-19.